Schallwahrnehmungsschwerhörigkeit: Definition, Ursachen, Therapie

Definicja utraty słuchu percepcji dźwięku

Utrata słuchu w obszarze percepcji dźwięku charakteryzuje się faktem, że sam proces słuchu działa zgodnie z sygnałami standardowymi i akustycznymi są przekazywane z nerwu słuchu do mózgu. Problemy pojawiają się w samym mózgu, ponieważ nie może to odpowiednio interpretować sygnałów słuchu. Oznacza to, że tony są słyszane w teorii, ale przypisanie tego nie zawodzi. W związku z tym zapobiega się postrzeganiu dźwięku, a zainteresowana osoba jest znacznie ograniczona w jego zrozumieniu języka.

Percepcja dźwięku Utrata słuchu przyczyn

Możliwe przyczyny świadomości dźwięku są następujące:

  • Udar
  • Zapalenie mózgu
  • Guz mózgu
  • Stwardnienie rozsiane
  • Krwawienie z mózgu
  • Wady rozwojowe
  • Uraz mózgu czaszki

Postrzeganie dźwięku terapii

Ogólnie rzecz biorąc, traktowanie solidnego percepcji Ludo ma słabą perspektywę sukcesu. Terapie wpadają w dziedzinę terapii mowy i obejmują określone szkolenie językowe i słuchu. W jaki sposób prognoza sukcesu leczenia jest w dużej mierze zależna od wieku danej osoby i zakresu odpowiednich upośledzenia.