Hörschaden: Auslöser, Symptome, Prävention

Uszkodzenie słuchu: wyzwalacz, objawy, zapobieganie

Uszkodzenie ze słuchu ogólnie wynika z czynników dziedzicznych, hałasu z powodu choroby lub z powodu wieku. Czyniąc to, zmienia się- i ubytek słuchu hałasu są jedną z najczęstszych form. Podczas gdy wraz z rosnącym wiekiem funkcja słuchu stopniowo maleje z powodu zużycia, proces ten może prowadzić do poważnego uszkodzenia z powodu nadmiernej lub zbyt długiej pozycji dziwki.

Pierwsze oznaki uszkodzeń słuchu mogą sznur sznur sznurkowy , brak percepcji wysokich tonów < /a> trudności w zrozumieniu rozmów z dźwiękami w tle. Przez większość czasu częstotliwość wynosi od 4000 herców, ale obrażenia rozprzestrzeniają się stopniowo do dalszych obszarów.

wrodzone uszkodzenia słuchu

Powody, dla których dzieci rodzą się z uszkodzeniem słuchu, są liczne. Z jednej strony czynniki genetyczne są typowym czynnikiem. Ale nawet podczas ciąży i przy urodzeniu uszkodzenie dziecka może spowodować słuch. W niektórych przypadkach przyczyny wrodzonego uszkodzenia słuchu nie mogą być całkowicie ustalone. Jeśli od urodzenia występują uszkodzenie słuchu, często ma to poważny wpływ na rozwój języka. W celu wczesnego rozpoznania, które zapewnia szybkie leczenie i łagodzenie uszkodzeń konsekwentnych, należy zastosować badanie słuchu noworodka.

Uszkodzenie ze względu na hałas

Nadmierny hałas jest w stanie uszkodzić włosy oznaczające komórki w uchu wewnętrznym, ponieważ zawęził naczynia krwionośne. W rezultacie komórki włosów są mniej zaopatrzone w krew i cierpią z powodu braku tlenu. Brak tlenu z kolei zapobiega właściwej funkcjonalności komórek włosów, a mianowicie przekazywania bodźców nerwowych. Uszkodzenie komórek włosów jest nieodwracalne. Można to jednak zapobiec, nosząc ochronę słuchu, wystarczające przerwy na słuchanie i unikanie hałasu. Dotyczy to w szczególności zadań lub hobby, które przynoszą duże zanieczyszczenie hałasu.

Jeśli uszkodzenie słuchu jest spowodowane hałasem, mówi się
utrata słuchu hałasu .

Usłuchanie uszkodzeń w słuchawkach

Hałas jest nie tylko dostępny w pracy, ale także w życiu codziennym. Słuchanie muzyki jest tutaj szczególnie podkreślane, co nie zawsze ma miejsce w umiarkowanej objętości. Uszkodzenie ze słuchu w słuchawkach występuje, gdy uszy są sonikowane na słuchawkach z nadmierną głośną muzyką przez dłuższy czas. Aktywne ostrzeżenia o smartfonie dotyczące stosowności tomu muzyki służą jako praktyczne wytyczne.

Słyszenie szkód poprzez głośną muzykę

Głośna muzyka bez użycia słuchawek może być również szkodliwa. Słyszenie szkód głośnej muzyki są głównie faworyzowane przez koncerty, festiwale i kluby. Na tych wydarzeniach muzyka jest odtwarzana w objętości 100 dB lub więcej, a zatem jest wyraźnie w obszarze imponującej słuchu. Jeśli częściej odwiedzasz tego rodzaju wydarzenia, powinieneś pomyśleć o noszeniu ochrony słuchu.

Słyszenie szkód po koncercie

Słyszenie szkód po koncercie są zwykle tymczasowe. Zazwyczaj wyrażają się w nudnym słuchu i szumach ucha, które znikają ponownie w ciągu kilku godzin. Jednak na dłuższą metę szkody słuchowe mogą się objawiać, ponieważ w klubach i na koncertach istnieją ekstremalne tomy, które już wymagałyby środków ochronnych w miejscach pracy.

Słyszenie uszkodzeń od tego, ile db?

Zgodnie z rozporządzeniem w miejscu pracy pracodawcy muszą postawić ochronę słuchu swoim pracownikom przez okres 8 godzin w ciągu 8 godzin. Od 85dB faktyczne noszenie ochrony musi być już sprawdzone przez pracodawcę. Można zatem założyć, że długoterminowa objętość może prowadzić do uszkodzenia słyszenia w porównaniu z 80 dB. WHO zaleca również ujawnienie objętości ponad 100db maksymalnie 15 minut dziennie.

Które szkody słuchowe są tam?

Jak już wskazano we wstępie, istnieją różne rodzaje uszkodzeń słuchu. Zasadniczo dokonuje się rozróżnienia między odczuciem dźwięku, przewodnictwem dźwięku i połączoną utratą słuchu. Ten artykuł .

zawiera kompleksowy przegląd rodzajów szkód słuchu

Słyszenie uszkodzenia u dzieci i młodzieży

uszkodzenia słyszenia u dzieci i młodzieży Coraz częściej występują. Oprócz dziedzicznego warunkowego uszkodzenia słuchu, hałas odgrywa tutaj rolę. W wspomnianym przedziale wiekowym istnieją potencjalnie szkodliwe źródła hałasu, szczególnie w obszarze rekreacyjnym. Negatywne konsekwencje można zapobiec, na przykład przez ciche zabawki (pod warunkiem, że zabawki dźwiękowe) i oczywiście, nosząc ochronę słuchu i ogólne unikanie hałasu.

Antybiotyki uszkodzenia słuchu

Nikotyna, alkohol, a także różne leki mogą wpływać na słuch. W dziedzinie medycyny podejrzewają się antybiotyki infekcji bakteryjnych o prowadzenie do ubytku słuchu. W szczególności antybiotyki aminoglykozydowe są silnie krytykowane. W przypadku tego antybiotyku komórki włosów czuciowe w uchu wewnętrznym, które są odpowiedzialne za hałas, można zaszkodzić. Ryzyko dotyczy głównie nowonarodzonych przedwczesnych dzieci.