Cochlea-Implantat: Kosten, OP, Anwendung & Funktion

Cochlea Implant: Zastosowanie, funkcjonalność, operacja, ryzyko i amp; Koszt

Jeśli dźwięk -hodowanie, konwencjonalne aparaty słuchowe Nie wystarczy już zrekompensować utrata słuchu Włóż implant aparatu słuchowego. Jedną z możliwości jest implant Cochlea (CI), który jest implantem wewnętrznym, który służy jako elektroniczne wymianę słuchania. W tym celu łączy funkcję uszkodzonych komórek włosów, zapewnia bezpośrednią stymulację nerwu klaksonu, a tym samym unika upośledzonej części słuchu. W rezultacie implant jest odpowiedni dla ciężkiego do wysokiego poziomu słuchu ucha wewnętrznego.

Obszary zastosowania - dla kogo ma sens implant Cochlea?

W oparciu o wstawienie implantu ślimaka (CI) dla wszystkich uszkodzeń ucha wewnętrznego , wraz ze wzrostem
utrata słuchu (Hypakusis) , a także rozważyć, jeśli nie jest wystarczającą przez konwencjonalne aparaty słuchowe . Ten ostatni występuje, gdy tylko wiele komórek włosów ucha wewnętrznego zostanie zniszczona. W przeciwieństwie do długoterminowego przekonania, że ​​implanty ślimaków można użyć tylko wtedy, gdy rozprawa zostaje utracona, rozprawy resztkowe można zachować obecnie i są używane wraz z zaletami CI. Możliwe jest również hybrydowa podaży aparat słuchowy i implant. Ten formularz jest dostępny na jednym święcie osób z różnymi uszkodzeniami słuchu uszu i w przypadku zaopatrzenia. Jednak niezbędnym podstawowym wymogiem jest obecność nerwu ślimaka lub rogu.

Z jednej strony

Główna grupa docelowa implantów ślimaków to dorośli, którzy mają słabą percepcję języka z powodu ciężkich, obie strony utrata słuchu , im wyższy pogląd sukcesu.

Z drugiej strony dzieci , które od urodzenia miały wysoki stopień utraty słuchu lub nabyli je w ciągu dzieciństwa, mogą być również dostarczane implantu Cochlea. Kluczowy jest również czas interwencji: istnieją szczególnie duże szanse na sukces, jeśli implant zostanie ustalony przed wiekiem drugiego roku. Po ósmym roku życia nabycie mówcy jest możliwe tylko w ograniczonym zakresie w wieku wczesnym lub od urodzenia.

Struktura - Jak budowany jest implant ślimakowy?

Implanty ślimaków wykonane z dwóch komponentów to

: część zewnętrzna zawierająca mikrofon, procesor językowy, cewkę transmisyjną i magnes oraz część wewnętrzną - rzeczywisty implant - z cewką biorcą, magnesami i nośnikami elektrod. Pierwszy jest przymocowany z zewnątrz za ciźniaczem bieżącym, podczas gdy implant znajduje się w kości skroniowej, w pobliżu uszu poduszki pod skórą.

aparat słuchowy na głowie

Połączenie między baterią na zewnątrz a częścią wewnętrzną jest bezprzewodowe, w wyniku czego zasilanie energii jest realizowane przy użyciu indukcji magnetycznej za pomocą skóry głowy. Ponadto magnesy wewnętrzne i zewnętrzne umożliwiają stabilne utrwalenie cewek transmisyjnych na głowie. Ponadto istnieje bezpośredni punkt kontaktu między implantem a ślimakiem w uchu wewnętrznym, umieszczając nośnik elektrody w samym ślimaku.

Jak działa implant Cochlea?

Proces słuchu jest inicjowany za pomocą implantu ślimaka poprzez pochłanianie fal dźwiękowych za pomocą zewnętrznego komponentu, który przekazuje informacje audio do procesora dźwięku. W procesorze najważniejsze sygnały są przekształcane w informacje cyfrowe i wysyłane do implantu wewnętrznego za pomocą cewki nadajnika.

Oto kolejna konwersja - w impulsy elektryczne, które docierają do elektrod w ślimaku audio przez przekazanie. Za pomocą elektrod stymulacja nerwu rogu jest teraz wyzwalana w celu przekazania impulsów do mózgu. W mózgu sygnały elektryczne są ostatecznie identyfikowane jako hałas i tworzone jest wrażenie słuchania.

Operacja - w jaki sposób wprowadzenie implantu ślimaka?

Przed operacją ważne jest rozważenie różnych parametrów: czas trwania krytycznego ubytku słuchu, umiejętności językowych, stanu nerwu klaksonu, obecność dalszych zaburzeń percepcji i przetwarzania, a także Jako motywacja do szkolenia słuchania z CI, prognozy sukcesu implantacji znacząco wpływają. Ponadto szczegółowe testy słuchu z aparatami słuchowymi i bez nich, forma nosa i jakość życia są rejestrowane z wyprzedzeniem, aby zważyć, czy CI stanowi odpowiednie rozwiązanie słuchu dla odpowiedniego pacjenta. Po sprawdzeniu przydatności ostatecznie pojawia się kwestia przygotowawcza Organizacji Rehabilitacji i

Podczas interwencji za uchem ustawia się cięcie o długości 5 - 8 cm. Golenie włosów nie jest konieczne - wbrew większym założeniu. Gdy tylko obszar zostanie odsłonięty, pogłębianie się zmienia się w kości czaszki. Umożliwia to utworzenie kanału w nodze skalnej, który rozciąga się na ucho środkowe i tworzy dostęp do okrągłego okna. Małe wiertło można teraz wstawić przez kanał, z którym otwór w pobliżu okrągłego okna jest wiercony do ślimaka. Następnie chirurg używa implantu przez oszklony otwór, którego kable są przymocowane do nogi skalnej. Podczas operacji implant jest testowany w celu sprawdzenia przybycia wywołanego podrażnienia na łodydze mózgu. Wreszcie, w zależności od wybranej metody, kanał jest albo wypełniony materiałem kostnym, albo pozostawiony otwarty, a otwarcie głowy jest szyte.

Następnego dnia po implantacji siedzisko implantu jest sprawdzane za pomocą x -wcale. W ciągu pierwszych pięciu do siedmiu dni zwykle odbywa się leczenie szpitalne, a nici ciągnie się głównie po siedmiu dniach. Jeśli rana całkowicie zagoi się, pierwsza aktywacja implantu ślimaka jest przeprowadzana około jednego do dwóch tygodni po operacji. Doskonałe ustawienia i optymalizacje ustawień słuchania zapewniają zwiększenie udoskonalenia słuchania w kolejnych miesiącach. Regularne sprawdzanie i oczekiwanie implantu ślimaka nie powinno ograniczać się do tego okresu, ale stać się przez całe życie, okresową rutyną, aby naprawić lub zapobiegać zaburzeniu na wczesnym etapie.

Wraz z pierwszą adaptacją rozpoczyna się także intensywne szkolenie rozprawy , które trenuje interpretację sygnałów dźwiękowych otrzymanych z CI. Proces uczenia się można porównać do nauki nowego języka obcego i jest wyjątkowo indywidualny. Istnieje jednak wspólna płaszczyzna dla wszystkich przewoźników CI: motywacja i wysiłek są warunkiem szkolenia, ale - niezależnie od intensywności - nie doprowadzą do jakości słuchu porównywalnej z naturalnym słuchem.

Ryzyko - jakie ryzyko robi implantacja implantu ślimaka?

Podczas wkładania implantu ucha wewnętrznego jest to rutynowa interwencja, ale nie pozostaje bez ryzyka . Istnieje ryzyko zapalenia ucha środkowego, zapalenia sutka i możliwego uszkodzenia błony bębenkowej. Pooperacyjnie możliwe są tymczasowe ograniczenia kubków twarzy i smaku, które są zagrożone z powodu bliskości mielenia. Ponadto może istnieć - głównie tylko tymczasowe - zawroty głowy lub zaburzenie równowagi. Podano również ryzyko znieczulenia i zakażeń pooperacyjnych interwencji chirurgicznych.

Zalety i wady: co mówi i co z implantem Cochlea?

Ustalanie zalet i wad implantu Cochlea można wdrożyć tylko w ograniczonym zakresie, ponieważ sukces jest silną zależnością od osobistych warunków wstępnych i motywacji szkoleniowej. W związku z tym decyzję o lub przeciw implantom ślimakowym może być podejmowana wyłącznie na podstawie indywidualnie określonych zalet i wad. Podczas gdy CI poprawia uczestnictwo w codziennym życiu i środowisku pracy, hałas otoczenia i postrzeganie głosu mogą prowadzić, a tym samym prowadzić do bezpieczeństwa, jego wady nie należy lekceważyć.

Pomysł na optymalne rozumienie języka po implantacji bez dalszych wysiłków jest niestety utopijna. Oprócz potrzeby intensywnego szkolenia w zakresie używania implantu Cochlea i faktu, że doskonałe słuchanie nie jest wykonalne nawet w przypadku CI, istnieje również ryzyko konfliktu identyfikacyjnego. W zależności od środowiska i czasu implantacji użytkownicy mogą nie czuć się w świecie słuchu ani w świecie słuchu w domu. Można powstać główny konflikt interesów, szczególnie w przypadku dzieci rodziców o rozprawie. Ale nawet w przypadku dorosłych, którzy od lat zidentyfikowali uszkodzenia słuchu, jest to ogromne drastyczne doświadczenie.

Cochlea Implant Cost

Koszty implantu Cochlea wynoszą około 40 000 EUR, a koszty opieki są również ciągłe. Jednak ustawowe firmy ubezpieczeń zdrowotnych zwykle pokrywają wszystkie koszty operacji, rehabilitacji i opieki. Jeśli ty lub twoje dziecko jesteście prywatnie ubezpieczeni, konieczna jest konsultacja z firmą ubezpieczeniową, aby dowiedzieć się więcej o kosztach.

Producent implantów Cochlea

Implanty Cochlea są obecnie produkowane przez czterech producentów: cochlear , Ototon Medical , Advanced Bionics i med-el .

.

.