Binaurale Hörgeräte

Twój przewodnik po aparatach słuchowych na obu uszach

Aksponat słuchowy jest wysoką pomocą techniczną. Możesz porównać to z komputerem. Stare -modne aparaty słuchowe są już przeszłe, ponieważ zarówno technologia, jak i optyka znacznie się zmieniły. Obecny aparat słuchowy jest czymś więcej niż prostym wzmacniaczem słuchania. Używasz wielu specjalnych funkcji. Mówi się też o Binaurality.

Ten przewodnik wyjaśnia ci, co stoi za terminem Binaural Heights i jak ta funkcja wspiera Cię podczas słuchania. Zapraszamy do porady naszych ekspertów od aparatów słuchowych w zakresie adaptacji i selekcji. Zadzwoń do nas lub wyślij wiadomość na temat ubytku słuchu. Porady mają miejsce bez obowiązku i bezpłatnie.

Dzisiejsze i dawne aparaty słuchowe w porównaniu

Czy możesz również pamiętać oryginalne wcześniejsze modele aparatów słuchowych? Mogą tylko wzmocnić odbierany dźwięk. Dzieje się tak niezależnie od siebie. Działa zupełnie inaczej z nowoczesnym systemem słuchu. W ostatnich latach opracowano nowoczesny proces. Opiera się to na naturalnym słuchu. Oznacza to, że zarówno lewy, jak i prawy aparat słuchowy są sprzężone i komunikują się ze sobą i komunikują się. Dla Ciebie oznacza ogromną jakość, jeśli systemy słuchu mogą się ze sobą komunikować. W zależności od początkowej sytuacji są one inteligentnie skoordynowane.

Naturalne przesłuchanie z dwustronnym aparatem słuchowym

Mózg udaje się odfiltrować język z dźwięku i stłumić szum. Istnieją odpowiednie sygnały do ​​zrozumienia języka. Możliwe jest również jasne zrozumienie języka w sytuacji wymagającej akustycznie. Czy masz problem, jeśli wokół ciebie jest dużo hałasu, na przykład w restauracji, w metrze lub w autobusie? Jeśli uważasz, że prawie nie możesz już zrozumieć swojego odpowiednika, możesz naprawić sytuację w systemie słuchu. Umożliwia to ulepszenie całej swojej akustyki słuchu .

Zapraszamy również do wyobrażenia podobnej sytuacji, jeśli na przykład wybierasz się na spacer w silnych odgłosach wiatru. Nie możesz rozmawiać bez aparatu słuchowego. Binauralny system słuchu automatycznie udaje się sprawdzić, skąd pochodzi wiatr i z jakiego kierunku jest sygnał językowy. Tylko prawidłowe sygnały są przenoszone do drugiego ucha przez radio. Niepokojący hałas wiatru jest skutecznie uciskany. Działa to znacznie lepiej w przypadku systemów słuchu dwustronnego niż w przypadku konwencjonalnych systemów słuchu. Inną typową sytuacją jest to, że wykonujesz połączenia jednym uchem. Binauralny aparat słuchowy może to rozpoznać, a jednocześnie tłumiły wzmocnienie dźwięku. Jednocześnie dźwięki z telefonu i wszystkie sygnały są również wysyłane na drugą stronę. Więc możesz usłyszeć niezbędne uszy na obu.

Kierunek mikrofonu

Dzięki nowym systemom możesz usłyszeć niezależnie od kierunku widzenia. Zwykle mikrofon jest wyrównany zgodnie z kierunkiem widzenia. Ale może się zdarzyć, że siedzisz i pracujesz z komputera. Niemniej jednak możesz porozmawiać z inną osobą, która jest na boku lub za tobą. W takich sytuacjach starsze systemy słuchu osiągają swoje granice. Wygląda zupełnie inaczej z dwustronnym aparatem słuchowym. Binauralny aparat słuchowy obraca mikrofony dokładnie w kierunku, z którego pojawia się sygnał dla języka. W rezultacie nie potrzebujesz już kontaktu wzrokowego w celu komunikacji bez problemu.

Orientacja w przestrzeni

Zwykle potrzebne są dwa studni, które są potrzebne, aby zapewnić bezproblemowy słuch kierunkowy i zorientować się w pokoju. Najlepsze różnice są rozpoznawane przez centrum słuchu. Po przybyciu sygnałów pojawia się rozróżnienie między lewym i prawym uchem. Dzięki czemu możesz przypisać pozycję w pomieszczeniu do sygnału i zlokalizować ją. Mówi się o efekcie cieniowania głowy SO. Bezpieczna ocena kierunkowa jest nawet możliwa z systemem binauralnym do przetwarzania sygnału.